Darganfod

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i lefydd gwych i weld bywyd gwyllt ar ei orau o gwmpas arfordir Cymru. O’r dolffiniaid ym Mae Ceredigion i forloi a dolffiniaid oddi ar Sgomer, mae gan Gymru rai o’r bywyd gwyllt morol mwyaf toreithiog yn y DU.

Chwiliwch y map

Defnyddiwch y map rhyngweithiol i ddod o hyd i safleoedd gwych i weld bywyd gwyllt o amgylch arfordir Cymru, yn ogystal â chyngor lleol ar fwynhau eich ymweliad yn gyfrifol.

Gallwch ddefnyddio’r togl i gyfnewid golygfeydd rhwng codau bywyd gwyllt a morol.

Sut i ryngweithio â bywyd gwyllt

Adar môr: nythu ar glogwyni

Adar môr: teimlo’n ofnus

Morlo lloi bach ar y traeth

Morloi: teimlo’n ofnus

Morloi: badau dwr

Dolffiniaid a llamhidyddion: cadw gyda’ch gilydd

Dolffiniaid a llamhidyddion: lleihau

Dolffiniaid a llamhidyddion: teimlo’n ofnus