Darganfod

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i lefydd gwych i weld bywyd gwyllt ar ei orau o gwmpas arfordir Cymru. O’r dolffiniaid ym Mae Ceredigion i forloi a dolffiniaid oddi ar Sgomer, mae gan Gymru rai o’r bywyd gwyllt morol mwyaf toreithiog yn y DU. Mae’r map hefyd yn dangos llefydd gwych ar gyfer gweithgareddau awyr agored a digwyddiadau o gwmpas yr arfordir.


Chwiliwch y map

Mae'r map hwn yn rhoi pedwar math o wybodaeth i chi, sef ble mae’r safleoedd gorau i weld bywyd gwyllt neu gynnal gweithgareddau awyr agored cyffrous o amgylch arfordir Cymru. Mae’n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddigwyddiadau yn yr ardaloedd yr ydych yn ymweld â nhw ac yn dweud ble y gallwch gael cyngor ynglŷn â mwynhau eich ymweliad yn gyfrifol. Gallwch naill ai chwilio am yr wybodaeth ar y map gan ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n fwyaf perthnasol i chi neu ddilyn y dolenni sydd wedi’u hamlygu ar y map, er mwyn cael rhagor o wybodaeth.

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Wild Seas Wales, ynghyd â gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau, yna tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod. Fyddwn ni ddim yn anfon e-bost atoch yn aml iawn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Byddwn hefyd yn cadw eich holl fanylion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu rhannu gydag unrhyw un arall.