Old wave's tales

Digwyddiadau

Old wave's tales

Cost: £2.00, to include refreshments.​
Start: 01/11/2018
Start Time: 14.00
End Time: 16.30
Location: 11 Lon Las Cefni Cycleway, Llangefni LL77 7EG, UK
Website

Ivor Rees takes a look at signs of the effects of waves persisting in the natural environment. No dogs. £2.00, to include refreshments.

Organisers Info

Penny Radford

Contact number: 01248 713022
Contact email:radfords713@btinternet.com

You might also like

    Cadwch mewn cysylltiad

    Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Wild Seas Wales, ynghyd â gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau, yna tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod. Fyddwn ni ddim yn anfon e-bost atoch yn aml iawn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Byddwn hefyd yn cadw eich holl fanylion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu rhannu gydag unrhyw un arall.