Amdanom ni

Ym mis Awst 2016, daeth consortiwm o sefydliadau â diddordeb at ei gilydd i edrych ar yr hyn sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd i hyrwyddo elfennau hamdden morol sy’n gynaliadwy. Mae'r consortiwm yn cynnwys:

 • Fforwm Arfordirol Sir Benfro
 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru
 • Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ceredigion
 • Cyngor Abertawe
 • Eryri Bywiol
 • Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau
 • Partneriaeth Aber Afon Hafren
 • RSPB
 • Cymdeithas Cadwraeth Forol
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Fel grŵp, buom yn trafod ffyrdd o weithio’n agosach i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau cadwraeth forol, dwyn ynghyd y canllawiau arfer da presennol a chyfrannu tuag at adeiladu brand Cymru fel cyrchfan dwristiaeth werdd sy'n arwain y byd.

Y canlyniad yw gwefan Moroedd Gwyllt Cymru, a gyda hi gallwn rannu’r gorau o fywyd gwyllt Cymru a rhoi gwybod i chi am sut y gallwch ein helpu i ymestyn arni.

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Wild Seas Wales, ynghyd â gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau, yna tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod. Fyddwn ni ddim yn anfon e-bost atoch yn aml iawn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Byddwn hefyd yn cadw eich holl fanylion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu rhannu gydag unrhyw un arall.