Parch

Dolffiniaid a Llamhidyddion

Mae’n anhygoel o gyffrous gweld dolffiniaid a llamhidyddion o gwmpas ein harfordiroedd. Gwelir dolffiniaid trwynbwl a llamhidyddion harbwr yn aml ledled Cymru. Maent yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yma yn bwydo ac yn bridio, oherwydd ein moroedd maethlon, sy’n eu meithrin. Mae rhywogaethau eraill o forfilod a dolffiniaid, fel y morfil Minke neu’r dolffin Risso, y gellir eu gweld ar adegau penodol o’r flwyddyn, neu’n dod i dreulio eu hamser yn bwydo yn ein dyfroedd cyfoethog. Lle bynnag y byddwch chi’n eu gweld, mae treulio amser yn eu gwylio’n brofiad gwerth chweil, ac i gael y gorau o’r profiad, mae’n bwysig na tharfir arnynt.

Ion
Chwef
Maw
Ebr
Mai
Meh
Gorff
Awst
Medi
Hyd
Tach
Rhag
PRIF GYFNOD LLOIA YM MAE CEREDIGION
Cyfnod Lloia
Cyfnod Lloia
Cyfnod Lloia
Cyfnod Lloia
Cyfnod Lloia

« Sgroliwch i’r chwith ac i’r dde i weld yr holl fisoedd »

Sut i ryngweithio â Dolffiniaid a Llamhidyddion

Dolffiniaid a llamhidyddion: cadw gyda’ch gilydd

Dolffiniaid a llamhidyddion: lleihau cyflymder

Dolffiniaid a llamhidyddion: teimlo’n ofnus

Sut i ofalu am Dolffiniaid a Llamhidyddion

Mae dolffiniaid wrth eu bodd yn aros mewn grwpiau, yn enwedig pan fo dolffiniaid ifanc neu fychan yn eu plith; gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n eu gwahanu trwy yrru drwyddynt.

Os ydych mewn cwch â phŵer, arafwch i 5 not pan welwch ddolffiniaid a llamhidyddion. Cadwch oddeutu bellter cae pêl-droed (100m) oddi wrthynt a pheidiwch â’u hamgylchynu neu eu rhwystro yn erbyn y tir. Os ydynt yn dod atoch chi, cadwch eich cwch ar gwrs sefydlog a symudwch yn araf.

Wyddoch chi y gallai dolffiniaid a llamhidyddion deimlo’n ofnus os byddwch chi’n dod yn rhy agos. Os ydych yn eu gweld yn newid cyflymder a chyfeiriad yn gyflym, yn taro eu cynffonau/esgyll ar y dŵr neu’n aros dan y dŵr am gyfnod hir, mae’n debyg eich bod yn rhy agos ac yn tarfu arnynt. Symudwch i ffwrdd yn araf

Rhowch fwy o le i ddolffiniaid a llamhidyddion ifanc, a sicrhewch nad ydych yn dod rhwng mam a dolffin bach.