Parch

Dolffiniaid a Llamhidyddion

Mae’n anhygoel o gyffrous gweld dolffiniaid a llamhidyddion o gwmpas ein harfordiroedd. Gwelir dolffiniaid trwynbwl a llamhidyddion harbwr yn aml ledled Cymru. Maent yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yma yn bwydo ac yn bridio, oherwydd ein moroedd maethlon, sy’n eu meithrin. Mae rhywogaethau eraill o forfilod a dolffiniaid, fel y morfil Minke neu’r dolffin Risso, y gellir eu gweld ar adegau penodol o'r flwyddyn, neu'n dod i dreulio eu hamser yn bwydo yn ein dyfroedd cyfoethog. Lle bynnag y byddwch chi'n eu gweld, mae treulio amser yn eu gwylio’n brofiad gwerth chweil, ac i gael y gorau o'r profiad, mae'n bwysig na tharfir arnynt.

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Amser loi yn Bae Ceredigion from May to October

Sut i ofalu am Dolffiniaid a Llamhidyddion

Mae dolffiniaid wrth eu bodd yn aros mewn grwpiau, yn enwedig pan fo dolffiniaid ifanc neu fychan yn eu plith; gwnewch yn siŵr nad ydych chi’n eu gwahanu trwy yrru drwyddynt.

Os ydych mewn cwch â phŵer, arafwch i 5 not pan welwch ddolffiniaid a llamhidyddion. Cadwch oddeutu bellter cae pêl-droed (100m) oddi wrthynt a pheidiwch â’u hamgylchynu neu eu rhwystro yn erbyn y tir. Os ydynt yn dod atoch chi, cadwch eich cwch ar gwrs sefydlog a symudwch yn araf.

Wyddoch chi y gallai dolffiniaid a llamhidyddion deimlo’n ofnus os byddwch chi’n dod yn rhy agos. Os ydych yn eu gweld yn newid cyflymder a chyfeiriad yn gyflym, yn taro eu cynffonau/esgyll ar y dŵr neu’n aros dan y dŵr am gyfnod hir, mae’n debyg eich bod yn rhy agos ac yn tarfu arnynt. Symudwch i ffwrdd yn araf

Rhowch fwy o le i ddolffiniaid a llamhidyddion ifanc, a sicrhewch nad ydych yn dod rhwng mam a dolffin bach.

Ffeithiau hwyl

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Wild Seas Wales, ynghyd â gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau, yna tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod. Fyddwn ni ddim yn anfon e-bost atoch yn aml iawn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Byddwn hefyd yn cadw eich holl fanylion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu rhannu gydag unrhyw un arall.