Crwydro Arfordir Cymru

Gael i'w lawrlwytho ar yr App Store!

O'n Tir, Trwy ein Haberoedd, I'n Moroedd...dewch yn Archwiliwr Arfordir Cymru gyda ni.

O glogwyni creigiog dramatig i draethau eang agored, mae Cymru’n genedl sydd wedi’i siapio gan y môr. Rydym yn eich gwahodd i ddarganfod yr amgylchedd morol hyfryd hwn. Mwynhewch y profiadau cyfoethog sydd ganddi i’w cynnig a helpwch i gynnal ei natur wyllt a gwreiddiol drwy ei pharchu.

  • Archwilio: Dewch o hyd i safleoedd hynafol a mwynhewch arfordiroedd Cymru
  • Cofnodi: Dewch yn wyddonydd dinesydd
  • Adnabod: Planhigion ac anifeiliaid

Darganfwyddwch. Mwynhewch. Parchwch.

 lawrlwytho

Mae’r Ap wedi’i ddatblygu gan Fforwm Arfordir Sir Benfro mewn partneriaeth â Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, gyda chymorth gan bartneriaid ledled Cymru.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru trwy Gyllid Rhwydwaith MPA.

Crwydro Arfordir Cymru

Cadwch mewn cysylltiad

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Wild Seas Wales, ynghyd â gwybodaeth bwysig am ddigwyddiadau, yna tanysgrifiwch i'n cylchlythyr isod. Fyddwn ni ddim yn anfon e-bost atoch yn aml iawn, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd. Byddwn hefyd yn cadw eich holl fanylion yn ddiogel, ac ni fyddwn yn eu rhannu gydag unrhyw un arall.